BYSTYRET 04.10.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
26/18 ORIENTERINGSSAK - Revidering av "Skiensmodellen" for tiltak mot svart arbeid og sosial dumping.
27/18 ORIENTERINGSSAK - Vedrørende utsatt rapportreringsfris for etablering av fyllestasjon for biogass i Skien kommune- avtalenummer 16011186
133/18 Høring reguleringsplan E-18
127/18 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Porsgrunn kommune. Høringsuttalelse
120/18 Grenland Havn IKS - møteinnkalling til representantskapsmøte 05.10.2018
121/18 Skien Fritidspark KF - Rapport 1. halvår 2018
122/18 Skien Fritidspark KF - sluttregnskap EPC-prosjektet og finansiering av isbanemaskin
123/18 Prøveordning - Redusert kjøring i sentrum
124/18 Områderegulering for Stevneplassen - Sluttbehandling
125/18 Detaljregulering for bbnr. 8/57 m.fl. Venstøphøgda
126/18 Områderegulering for Hentiåsen. Sluttbehandling.
128/18 Septiktømming og selvkostberegninger
129/18 Einaren avlastningsbolig - tilleggsfinansiering
130/18 Forslag til økning av kremasjonsavgift - utenbysboende
131/18 Tilbakemelding på forvaltningsrapport- Bjorstaddalen avfallsanlegg AS - organisering og selvkost
132/18 Valg av nytt medlem til Hovedutvalg for Helse- Velferd.
12/18 INTERPELLASJON - Schaffer, vedrørende kommunens arbeid for psykisk syke
webløsning fra Serit Itum