Bystyremøte 201006

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
103/06 Melding. Vildanden as - Søknad om lån/garanti
104/06 Budsjett 2007 og økonomiplan 2010-2007 - orientering
webløsning fra Serit Itum