Barn og unges kommunestyre

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning med praktisk informasjon og opprop
Spørsmål til fagsjefene fra skolene, innledende forhandlinger
webløsning fra Serit Itum