Bystyremøte 010207

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespoørsler
Orientering fra Energi og Miljøkapital
Orientering fra H/S-sjef, Tore Haukvik
04/07 Delrapport 2 - byggeprosjekt Skien fritidspark
Pause
02/07 Bystyrets møteprotokoll 071206
03/07 Bystyrets møteprotokoll 180107
05/07 Langsiktig Ibsenssatsing i Skien fra 2007
06/07 Differensiert forv.plan for Herrevassdraget
08/07 Forslag til program for Grenlandssamarbeidet 07-10
09/07 Godtgjørelse til styret i Arbeidstreninga i Skien
10/07 Valg av lignings- og overligningsnemd
11/07 Ad. Ytre Gjerpen lokalutvalg - søknad om fritak
07/07 Gnr 74/Bnr 1 - Borgestad gård - fritak/red. eiendomsskatt
12/07 Søknad om tilskudd til "Flere kvinner i politikken"
webløsning fra Serit Itum