Bystyremøte 111209

Oppløsning:
Laster avspiller
PAUSE
Åpning og opprop
161/09 Tilskudd ti Ibsenhuset as for 2010
166/09 Skien Fritidspark kf, budsjett 2010
162/09 Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013
PAUSE
162/09 forts.
163/09 VARF-gebyrer 2010
164/09 Gebyrer 2010, byutviklingsavdelingen
webløsning fra Serit Itum