Bystyremøte 050309

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
32/09 Kontr.rapp. 2008 vedr. skateoppkreverfunksj. i Skien kommune
33/09 Forvaltningsrevisjonsrapport - kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
34/09 Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011, omprioritering
22/09 Tiltakspakke fra Staten 2009 - gjennomføring av utbedringstiltak
PAUSE
23/09 Ad nye skolekretsgrenser
24/09 Evaluerimg - lønn folkevalgte
25/09 Bygarasjen as - bygging av p-anlegg i fjell
26/09 Reg.plan for Telemarksgata 10 - anke
27/09 Skogplassene - avgrensing av boligfelt 78
28/09 Reg.plan for Kjørbekkdalen 8 - endr. av plan 294
29/09 Reg.plan for Furuheimvn. 43, gnr 73, bnr 191
30/09 E-18 Langangen - Grimstad
31/09 Reg.plan for Skotfossvn. 39-43 Vadrette
35/09 Årsmelding 2008 for Grenlandssamarbeidet
36/09 SLT årsmelding 2008
37/09 Rapport fra besøk i Minot 2008
Orientering fra Kontorbygg vedr. Skien lufthavn
webløsning fra Serit Itum