Bystyret 021117

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
148/17 Innk. til repr.skapsmøte i RiG iks
149/17 Prosjekt. Etablerekontoret Telemark
150/17 Fastsettelse av selskapsavt. for TKR iks
151/17 Rapp.Finansforvaltning pr. aug. 2017
152/17 Tertialrapp. 2. tertial 2017
153/17 Investeringsrapp. 2. tetial 2017
154/17 Bysykkelordning for Skien
155/17 Fordeling belønningsmidler 2017-20
156/17 Skien 2020, handlingsprogr. for sentrum
157/17 Handlingsprogr. Bypakke Grenland 2015-18, rev. 2017
PAUSE
157/17 forts.
158/17 Grenlandssamarbeidet, felles interkomm. legevakt i Grenland
159/17 Oppheving av reg.planer, beh. av reg.planer som ikke oppheves
160/17 Valg nytt medl. Klyve lokalutv.
webløsning fra Serit Itum