Bystyremøte 240915

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
112/15 Etterberegning tilskuddssatser til ikke-komm. barnehager
113/15 Beredskapsteam mot mobbing i Skien grunnskole
114/15 Den digitale skole i Skien 2016-2019
115/15 Boligsosial handlingsplan 2015-2019
116/15 Omsorgstjenesten, inv. til deltagelse i forsøk med statlig finans.
117/15 Skiens Grane, tilsk. til ekstraordinære utg. etter bygging av kunstgressbane
118/15 Forvaltningsrapport, eiendomsforvaltning i Skien kommune
PAUSE
119/15 Detaljreg. av Risingjordet 19
120/15Ibsenbildene, vurdering av plassering
121/15 Økonomirapp. juni 2015
PAUSE
122/15 Skien fritidspark kf, 2. kvartalsrapp. 2015
128/15 Fkien Fritidskafe, ny badekafe
123/15 Restanserapport, saker til bystyret 2014
124/15 Politireformen, politimesterens lokalisering i Telemark
125/15 Flykningesituasjonen i Skien, fullm. til ordfører
126/15 Bosetting av flyktninger 2015
127/15 Midl.tidig overnatting for asylanter i Skien
webløsning fra Serit Itum