Bystyre 120418

Oppløsning:
Laster avspiller
Orientering om Evaluering og rullering av handlingsplan mot vold i nære relasjoner
31/18 Telemark kommunerevisjon IKS - innkalling til representantskapsmøte, årsregnskap og årsberetning 2017
32/18 Renovasjon i Grenland IKS - innkalling til rep.skapsmøte, årsmelding og årssregnskap 2017
33/18 Vekst i Grenland IKS - innkalling til rep.skapsmøte for behandling av årsberetning og regnskap 2017
34/18 Skien Fritidspark KF - ny klatrepark og aktivitetssenter
35/18 Grenland Havn IKS - innkalling til rep.skapsmøte 27.04.18, sak om avhendingav eiendommer Skien Brygge og salg av aksjer i Jernbanebrygge 63 AS
36/18 Evaluering og rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
37/18 Gang- og sykkelbru Klosterøya - Jernbanebrygga. Forprosjekt
38/18 Etablering av fyllestasjon for biogass i Skien kommune
39/18 Klima og energiplan for Skien og Porsgrunn kommuner
40/18 Årsrapport belønningsavtalen i Grenland 2017
41/18 Detaljregulering for 63/594 m.fl. - Skauen skole
42/18 Strategi for næringsarealer i Grenland
43/18 Styremedlem til Grenland friluftsråd - innstilling til Bystyret
44/18 Høring fra Kulturdepartementet - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - Behandling i Hovedutvalg for Klima, miljø, næring og friluftsliv
45/18 Høringsuttalelse på delrapporter til utviklingsplan ved Sykehuset Telemark HF
Orienteringssak: 6/18 Årsmelding Skien kirkelige fellesråd 2017
Orienteringssak: 7/18 Delegasjon- og saksbehandlingsreglementet - redaksjonelle endringer
Svar på interpellasjon: Borgåsen
Svar på interpellasjon: Byvekstavtale
webløsning fra Serit Itum