Bystyremøte 230513

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
55/13 Skien Fritidspar, kvartalsrapp. 1. kvart. 2013
56/13 Valg av styre til Skien fritidspark
59/13 Orieteringssak, Gen.forsaml. i Bypakke Grenland
60/13 Orienteringssak, Gen.forsaml. 2013 i BuTeVe inv.fond
61/13 Orienteringssak.Gen.forsaml. 2013 i Enegi og Miljøkapital
70/13 Skien Dalen Skipsselsk as 2013
71/13 Orienteringsak: Gen.fors.2013, Kontorbygg as
72/13 Orienteringssak: gen.fors. 2013. Ibsenhuset as
77/13 Søkn. om komm. garanti for låneopptak Ibsenhuset
PAUSE
77/13 forts.
73/13 Skagerak energi as, gen.fors. 2013
74/13 Orienteringssak: gen.fors. 2013, Bygarasjen as
50/13 Organisering av Renovasjon i Grenland
51/13 Fløtningen, ekspropriasjon
52/13 Reg.plan for Fortunakvartalet
53/13 Detaljreg. for Solvesv. 24
54/13 Detaljreg. for Gjerpen kirkegård
57/13 Interkomm. avtale om håndtering av akutt forurensing
58/13 Tilst.rapp. for grunnskolen i Skien
62/13 Søkn. om fritak pol. verv, M. Luthe
63/13 Søkn. om fritak pol.verv, Z Jawabira
76/13 Greland Vestfold biogass, lokal gj.vinning av matavfall
64/13 Økonomirapp. april 2013
65/13 Orientering om skatteregnskapet 2012
66/13 Rapportering finansforvaltning pr. 310313
67/13 Tilrettelagte boliger op Marensro, foreløbig sluttregnsk.
68/13 Første kvart.rapp. investeringer 2013
69/13 Vannforsyning og avløp: tillegsbev. fornyelse av nettet 2013
75/13 Årsmld. Grenlandssamarbeidet 2012
78/13 Innk. til årsmøte i TIN
webløsning fra Serit Itum