Bystyremøte 091210

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
186/10 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 - Tilskudd amdre
187/10 Tilskudd til komm. foretak og kirken
188/10 Tilskudd Skien Kunstforening
189/10 Tilskudd Telemark Kunstnersemter
190/10 Tilskudd Ibsenhuset 2011
191/10 Tilskudd Skien Lufthavn
192/10 Tilskudd Skien Næringsfond
193/10 Tilskudd/kjøp av tjenester i N. Telemark Kommunerevisjon
194/10 Tilskudd til drift av Gea Norwegica Geopark
195/10 Tilskudd Visit Grenland
196/10 Tilskudd Vekst i Grenland
197/10 Tilskudd Telemark Interkomm. Næringsfond
198/10 Tilskudd Telemark og Vestfold Regionteater
199/10 Tilskudd Telemark museum
200/10 Tilskudd Skien diakonale senter
201/10 Tilskudd Kirkens sos.tjenester, Tilja
202/10 Tilskudd Senter mot seksuelle overgrep
203/10 Tilskudd/kjøp av plasser - Grep
204/10 Tilskudd Skien Dalen Skipsselskap
205/10 Svanstul - ny avt. om helårsåpen vei og drift av Svanstul
206/10 VARF-gebyrer 2011
207/10 Gebyr - plan, byggesak og oppmåling 2011
PAUSE
208/10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014
webløsning fra Serit Itum