Bystyremøte 100316

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
53/16 Skien Tomteselskap as, innk. til gen.fors.
54/16 Grenland Havn iks, behandling av møteinnk. til representantskapsmøte
55/16 "Ibsenbiblioteket", rapp. fra forprosjekt om nytt Bibliotek og Ibsen besøkssenter
56/16 Geiteryggen, uttak av sand og grus
57/16 Enmdring av reg.plan for Bakkane
58/16 Tiltaksutredning lokal luftkvalitet Grenland
PAUSE
59/16 Digitalisering i Skien kommune, ambisjoner, satsingsområder og investeringer 2016
60/16 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, årsmld. 2015
61/16 Forslag om endring av prosess vedr. godkj. av møteprotokoll politiske møter
62/16 Nasjonalt nettverk for klimatilpasning
63/16 Handlingplan for Grenlandssamarbeidet 2016
64/16 Rapporteringsfrister økonomi 2016
65/16 Hørin om reiselivsorganisering i Telemark
66/16 Valg lokalutvalg 2016-19
67/16 Valg nytt medl til HOTS og nytt varamedl. til formannskapet
68/16 Valg nytt varamedl. til Eldrerådet 2015-2019
ORIENTERINGSSAKER
webløsning fra Serit Itum