Bystyremøte 211011

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
135/11 Delegasjonsreglement for Skien Fritidspark
136/11 Justering av priser i Skien Fritidspark
140/11 Ekstra kostn. ved drift av skoler i Skien vest
137/11 Plan for forvaltninmgsrevisjon 2012-2015
138/11 Forslag til økning av kremasjonsavgit for utenbys boende
PAUSE
139/11 Norske skog, eiendommer
141/11 Disp. av buffer, oppvekst
142/11 Utredning av eget innføringstilbud, nyankomne familier m/ barn i førskolealder
143/11 Teater Ibsen, leieforhold
144/11 Fartsgrenser i sentrum
webløsning fra Serit Itum