Bystyremøte 140208

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
16/08 Reg.plan for Melumtunet, gnr. 268, bnr. 34
17/08 Reg. plan for Kongerød barnehage, gnr. 223, bnr. 851
18/08 Regnskap og årsrapport for Grenlandssamarbeidet 2007
19/08 Forslag budsjett og handlingsplan for Grenl.sam.arb 2008
20/08 Lunde lokalutvalg - suppleringsvalg
21/08 Lokalutvalgenes fellesråd
22/08 Valg av lagrettmedl. og meddommere perioden 2008-2012
Pause
23/08 Folkevalgtopplæring
webløsning fra Serit Itum