Bystyremøte 151211

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Åpning og opprop
152/11 Telemark kommunerevisjon IKS
153/11 Tilsk. til komm. foretak og kirken 2012
154/11 Tilsk. Skien Lufthavn as 2012
155/11 Tilsk. Ibsenhuset 2012
PAUSE
156/11 Tilsk. Telem. kunstnersenter 2012
157/11 Tilsk. Telemark museum2012
158/11 Tilsk. Telem. og Vestf. regionteater as 2012
159/11 Tilsk. Skien kunstforening 2012
160/11 Tilsk. Grep as 2012
161/11 Tilsk. Senter mot seksuelle overgrep 2012
162/11 Tilsk. Kirkens SOS Tilja 2012
163/11 Tilsk. Skien diakonale senter 2012
164/11 Tilsk. Telem. interkomm. næringsfond 2012
165/11 Tilsk. Vekst i Grenland as 2012
166/11 Tilsk. Visit Grenland as 2012
167/11 Tilsk. Gea Norwegica geopark iks 2012
168/11 VARF-gebyrer 2012
PAUSE
169/11 Søkn. om rentekomp. til vedlh. fra Skauen kristelige skole
170/11 Skolestruktur i Skien vest
171/11 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015
172/11 Bystyrets møteprotokoller 2011
173/11 Bystyrets møteprotokoller 2011
174/11 Gebyrregulativ, plan, byggesak, kart og oppmåling 2012
175/11 Skien Fritidspark kf, kvartalsrapport 3. kvartal 2011
176/11 Månedsrapp. økonomi nov. 2011
177/11 Rapportering finansforv. 3. kvart. 2011
178/11 Detaljreg for Frogner mat, sluttbehandling
179/11 Detaljreg. Kjørbekkdalen 12d m.fl.
180/11 Frierfjordens Iskasse o.f Grenland havn
181/11 Styrende dokumenter Grenland havn
182/11 Ekstraordinær gen.fors. Skien næringsfond as
184/11 Søknad om permisjon Dler Khurshidi, AP
183/11 Valg av faste utvalg
webløsning fra Serit Itum