Bystyret 17.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 204/16 Vurdere salg av kommunens aksjer BTV fond AS
Sak 206/16 Forlengelse av kommunal garanti låneopptak - Ibsenhuset AS
Sak 205/16 Innkalling rep.skap GEA Norvegica Geopark IKS
Sak 207/16 Innkalling til rep.skap ViG IKS
Sak 208/16 Innkalling til rep.skap RiG IKS
Sak 209/16 Grenland Havn IKS Valg medl rep.skap
Sak 210/16 Innkalling rep.skap Grenland Havn
Orienteringssak 20/16 Skien Brygge
webløsning fra Serit Itum