Bystyremøte 080414

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning oo opprop
41/14 Godkj. av leieavtaler, Skien fritidspark kf
42/14 Detaljreg. for Mælagt. 33. Sluttbehandling
43/14 Detaljreg for Nenset lokalsenter. Sluttbehandling
44/14 Fordeling av belønningsmidler 2014
45/14 Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland
46/14 Tilskudd Geopark 2014
47/14 Valg nytt medl. til repr.skap i Telemark Komm.rev. IKS
48/14 Telem. komm.rev. IKS. Årsregnskap 2013
49/14 Revisjon, oppf. av bystyrets vedtak i des. -13
50/14 Remtidens byer, prioritering av tiltak 2014
55/14 Ink. til årsmøte i Telem. Reiselivsråd og Visit Telemark
56/14 Valg av nytt medl. Hovedutv. helse og velferd
57/14 Valg nytt medl. Vold og Søtvedt Lokalutv.
58/14 Valg nytt medl. Mælum lokalutv.
59/14 Søkn. fritak fra verv som leder Klyve lokalutv.
60/14 Valg av leder Klyve lokalutv.
52/14 Gea Norvegica Geopark, årsberetn. og årsregnsk.
51/14 Skien kirkelige fellesråd, årsmld. 2013
53/14 Skien Lufthavn as, årsberetn. og årsregnsk. 2013
54/14 Telemarkskanalen reg.parl, regnsk. og årsmld. 2013
webløsning fra Serit Itum