Bystyret 151217

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Interpelasjoner
161/17 Tilskudd 2018 Skien fritidspark kf
162/17 Skien fritidspark kf, kvartalsrapp. 3. kv. 2017
163/17 Tilskudd 2018 Ibsenhuset as
164/17 Tilskudd 2018 Den norske kirke
165/17 Tilskudd 2018 Trossamfunn
166/17 Tilskudd 2018 Teater Ibsen
167/17 Tilskudd 2018 Telemark museum
168/17 Tilskudd 2018 Dekning av VAR-avgifter
169/17 Søkn. om ekstra tilskudd fra Grep Marensro og øvr. VTA plasser
170/17 Tilskudd 2018 Frivillighetssentraler
171/17 Tilskudd 2018 Telemark turistforening
172/17 Tilskudd 2018 Telemark kommunerevisjon iks
173/17 Tilskudd 2018 Visit Grenland as
174/17 Tilskudd 2018 ViG iks
175/17 Gebyrregulativ plan-, bygge-, og oppmålingssaker, samt fellingsavg. elg og hjort 2018
176/17 Vann, avløp, renovasjon og feiing, gebyrer 2018
207/17 Søknad om fritak politiske verv, Knut m. Johansen
PAUSE
177/18 Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-21
webløsning fra Serit Itum