Bystyremøte 270508

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og ev. forespørsler
Gruppeledermøte (pause i bydtyret)
Gruppemøter (pause i bystyret)
81/08 Utbedringsarbeider på lfyplassen etter pålegg fra LFT
83/08 Driftstilskudd for 2008 - Skien Lufthavn as
82/08 Kjøp av ny brannbil til flyplassen -ny utrykningsgarasje
webløsning fra Serit Itum