Bystyremøte 160616

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
139/16 Skien Fritidspark kf, årsmld. og regnskap
140/16 Regnskap og årsmld. 2015
141/16 Alt. takseringsmetoder for reg. av eiendomsskatt o Skien kommune
PAUSE
146/16 Innk. til gen.fors. i Skien Dalen Skipsselskap as
147/16 Innk. til gen.fors. i Skien Lufthavn as
148/16 Innk. til gen.fors. i Greve Biogass as
149/16 Innk. til gen.fors. i Bjorstaddalen avfallsanlegg as
161/16 Innkalling til gen.for. i Teater Ibsen
151/16 Detaljreg. for g/bnr 75/312, 311, 16 og deler av 75/128, 133. Sluttbehandling
142/16 Kommunerformprossessen, sluttvedtak, juni 2016
144/16 Kommuneplanens arealdel, sluttbeh. av ekstra høring
150/16 Selsaksavtale for IKA Kongsberg
143/16 Kommunereformen, forslag til "Avt. om mål og prossess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland."
145/16 Tilst.rapp. for grunnskolen i Skien
152/16 RiG iks, låneopptak til ny gjenvinningsstasjon
153/16 Driftsrapp. 1. tertial 2016, Skien kommune
154/16 Investeringsrapp. 1. tertial 2016
155/16 Rapportering Finansforvaltning april 2016
156/16 Årsrapp. 2015, Kemneren i Grenland
157/16 Valg meddommere til Nedre Telemark tingrett, Agder lagmannsrett og N. Telemark jordskifterett 2017-20
158/16 Valg av kandidater til skjønnsutvalg 2017-20
159/16 Politirådet, stategiplan 2016-19
160/16 Kommunal planstrategi 2015-19
Forespørsel
webløsning fra Serit Itum