Bystyremøte 221015

Oppløsning:
Laster avspiller
PAUSE
Åpning og opprop
129/15 Fylkestings- og kommunestyrevalget 2015, godkjenning
130/15 Valg av formannskap, partsammensatt utvalg og klagenemd for 2015-19
131/15 Valg av ordfører og varaordfører 2015-19
132/15 Valg av kontrollutv 2015-19
133/15 Valg av faste utvalg, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, valgstyre og heimevernsnemd
134/15 Valg av repr. til KS fylkesmøte
135/15 Valg av styremedl. til Telemarkskanalen reg.park 2016-19
136/15 Godtgjørelsesregl. for folkevalgte, gjeldende fra 011115
PAUSE
137/15 Detaljreg. for Luksefjellvn. 215, sluttbeh.
138/15 Detljreg. for Skogmo vgs, sluttbeh.
139/15 Høringsuttalelse, Solum koblingsst. m/ 132kV nettilknytning
140/15 Overtagelse av brannbil, løse ut leasingkontr.
webløsning fra Serit Itum