Bystyremøte 030308

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
33/08 Orientering om SLT og vold i nære relasjoner
Pause
33/08 forts.
34/08 SLT - årsmelding 2007
35/08 SLT - virksomhetsplan 2008
36/08 Etablering av Politiråd
37/08 SAMBA - økning av lånerammen
webløsning fra Serit Itum