Bystyremøte 121213

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
147/13 Fritak eiendomsskatt for bygn. med høy antikvarisk verdi
148/13 Tilskudd 2014, Ibsenhuset as
149/13 Tilskudd 2014, Skien Lufthavn as
150/13 Tilskudd 2014, nytt interkomm. næringsselsk. i Grenland
151/13 Tilskudd 2014, Visit Grenland as
152/13 Tilskudd 2014, Teater Ibsen as
153/13 Tilskudd 2014, Mersmak as
154/13 Tilskudd 2014, Skien Dalen Skipsselskap as
155/13 Tilskudd 2014, Telemark Museum
156/13 Tilskudd 2014, Den norske kirke
171/13 Godkj. av leieavtaler, Skien fritidspark kf
PAUSE
168/13 Videreføring av Klosterøyafondet etter 2013
175/13 Kommunens sand- og grusforekomster
157/13 Tilskudd 2014, Trossamfunn
158/13 Tilskudd 2014, Link kf
159/13 Tilskudd 2014, Skien fritidspark kf
160/13 Skien fritidspar, sluttregnsk. byggeprosj.
170/13 Skien fritidspark, avt. mrd Tfk til godkj. i bystyret
161/13 Tilskudd 2014, Telemark kommunerev. iks
162/13 Tilskudd 2014, Gea Norvgica Geopark iks
163/13 Tilskudd 2014. Telem. interkomm. næringsfond
164/13 Tilskudd 2014, Telemarkskanalen regionalpark
165/13 Gebyrregulativ plan., bygge-, kart-, og oppmålingssaker
166/13 Varf-gebyrer 2014
167/13 Endring invest.budsjett høst 2013
173/13 Reg.plan for deler av Findal gård
174/13 Områdereg. for Gulset øst
176/13 Rev av vedtekter for komm. bhg. i Skien
177/13 Økonomirapp. nov. 2013
178/13 Rapp.frister økonomi 2014
Åpning dag 2
179/13 Forvaltn.revisjonsrapp. om Nav
180/13 Valg nytt varamedl. styret i Skp.
172/13 Areal- og tranportplan for Grenland
169/13 Budsjett og økonomiplan 2014-2017
PAUSE
169/13 forts.
webløsning fra Serit Itum