Bystyremøte 10113

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Forespørsler
001/13 Kurs i god styreskikk v/E. Gudbrandsen
PAUSE
Kurs i styreskikk forts.
Orientering om Bypakke Grenland O. Backe Hansen
webløsning fra Serit Itum