Bystyremøte 050614

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
80/14 Månedsrapp. 1. kvartal 2014
81/14 Orientering om skatteregnskapet 2013
82/14 1. kvartalsrapp. 2014, investeringer
83/14 Bypakke Grenland, Bambles uttreden av selskape, kjøp av aksjer
84/14 Tegning av aksjer i E134 Haukeliveien aa
85/14 Rettelser/endring i delegasjonsreglementt sak 120/13
88/14 Skien komm. pensjonskasse, årsberetn. 2013
93/14 Søkn. om fritak fra verv i Gimsøy lok.utv., A. K. Tverråen
94/14 Valg av vararepr. til Gimsøy lok.utv.
95/14 BTV fond as og Energi og miljøkapital as, forlengelse av fondenes levetid
PAUSE
95/14 forts.
96/14 Årsregnsk. 2013, BTV investeringsfond as
97/14 Årsregnsk. 2013, Energi og miljøkapital as
86/14 Gen.fors. i Skien Næringsfond as
87/14 Årsberetning 2013, Klosterøyafondet
89/14 Årsmld. og regnskap 2013, Ibsenhuset
9014 Årsregnsk. 2013, Telem. og Vestf. regionteater as
91/14 Årsregnsk. og årsberetn. 2013, Skagerak Energi as
92/14 Forslag til forvaltningsavtale mellom Skien næringsfond as og Vekst i Genland iks
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum