Bystyremøte 191007 (budsjettmøte)

Oppløsning:
Laster avspiller
106/07 Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011. Orientering
Åpning, opprop og ev. forespørsler
webløsning fra Serit Itum