Bystyremøte 150514

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
61/14 Boligmld. 2013
62/14 SFO i spesialavdelingene
63/14 Detaljplan for Maribakkane 2-4. Ønske om fritak fra behandlingsgebyr
64/14 Finansiering av ressurskrevende tjenester til en bruker
74/14 Søknad om fritak fra verv som medlem av Klovholt lokalutvalg
75/14 Valg av nytt medlem Klovholt lokalutvalg
76/14 Valg av nye varamedlemmer til Kontrollutvalget
PAUSE
Orientering Skien Kirkelige Fellsråd
Orientering Ibsenhuset AS
65/14 Årsrapport og årsregn. 2013 - Kompetanseutv. Grenlad AS (Grep)
66/14 Årsberetning og årsregn. 2013 - Visit Grenland AS
67/14 Valg av kandidater til styreverv i Visit Grenland AS
68/14 Årsrapport og årsregn. 2013 - Kontorbygg AS
69/14 Årsmelding Skien Diakonale Senter
70/14 Årsberetning og årsregn. 2013 - Stiftelsen Sauherad Samtun
71/14 Skien Lufthavn AH - Årsberetning og årsregn. 2013
72/14 Skien Lufthavn - Budsjettforutsetn. for 2015
73/14 Høring - Eierskapskontroll Skien Dalen Skipsselskap
77/14 Valg av ny leder til klagenemd for eiendomsskattesaker
78/14 Høring fellesprosjekt mellom HIT og UIA
79/14 Skien Næringsfond
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum