Bystyremøte 260315

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Temamøte, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
Pause
Temamøte forts.
21/15 Vekst i Grenland iks, årsrapp. m/ beretning og regnskap 2014
22/15 Gea Norvegica GHeopark, årsberetning og regnskap 2014
webløsning fra Serit Itum