Bystyremøte 021106

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
105/06 Bystyrets møteprotokoll 260906
106/06 Bystyrets møteprotokoll 280906
107/06 Bystyrets møteprotokoll 201006
108/06 Tilskudd til idrettsanleggene på Odd stadion
109/06 Forvaltningsrevisjonsrapport: Kommunal boligforvaltning
110/06 Forvaltningsrevisjonsrapport: Saksbehandling av skjenkebevillingssøknader- Kaffe as og The Dubliner
114/06 Varmeplan for Skien sentrum
Pause
111/06 Oppfølging av Bystyrets vedtak om felles sekretariat for kontrollutvalgene
112/06 Reguleringsplan for Skogliveien - Augonsplassen
113/06 Ingeniørvesenet - Nytt lager på Geiteryggen
115/06 Gjerpen barneskole, om- og utbygging. Forprosjekt/bevilgning
116/06 Skoleanlegg for Enggrav skole og Den røde skolen - økonomisk ramme
117/06 Fem midlertidige barnehager
118/06 Barnehage på Storm
119/06 Trollmyra barnehage - videreføring av kommunal garanti
120/06 Evaluering av Hovedutvalget for arbeid, næring og miljø
121/06 Delegasjon av myndighet fra Hovedutv. for arb., nær., og miljø til Rådmannen
122/06 Opprettelse av Grenlandkommunenes Innkjøpsselskap IKS
123/06 Forskrift om minstearealer for felling av vilt
124/06 Staten og Den Norske Kirke - høringsuttalelse
125/06 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 - Fastsetting av valgdag
webløsning fra Serit Itum