Bystyremøte 160611

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
60/11 Ansettelse av rådmann
86/11 Skien fritidspark kf, årsmld. og årsregnsk. 2010
92/11 Link arbeid kf, årsrapport 2010
69/11 Skien komm., årsregnskap og årsberetning 2010
61/11 Org. bystyresekr. og eksp. i Rådhuset
63/11 Detaljreg. området nord for Bølevn. 130
64/11 Reg.plan N. Venstøp g/bnr 8/34,136 m.fl.
65/11 Kommunedelplan for Skien sentrum
PAUSE
66/11 Detaljreg.plan for Cappelensgt. 6 og Liegt.9
67/11 Samfunnsdelen i kommuneplanen
68/11 Lokaler Skien kulturskole, valg av entrepriseform
70/11 Orientering om skatteregnskap 2010
71/11 Budsjett 2011 og økonomiplan 2010-2014
72/11 Økning av Startlånbudsjett 2011
73/11 Renovasjonsbil 2010, sluttregnskap
74/11 Sluttregnskap, etabl. av optisk sorteringsanl.
75/11 Byttebu og lager for farlig avfall, sluttregnskap
76/11 Salg av komm. eiendom, Høgås
77/11 Kjøp av boliger til bokoll. for enslige mindreårige
78/11 MOT i lokalsamfunnet og manifest mot mobbing
79/11 Revidering av vedtekter for komm. barnehager
80/11 Den Røde Skolen, tilbud på leie av lokaler
81/11 Endring av skolestruktur, tafikksikkerhetstilt. 2011
82/11 Anke, Omsorgslønn, statusrapp. mai 2011
webløsning fra Serit Itum