Bystyremøte 270308 del1

Oppløsning:
Laster avspiller
P.g.a tekniske problemer, er sendingen delt i 2 deler
Åpning og opprop
42/08 Bygging av boliger til CP-foreningen
39/08 Reg.plan for Fjellet og Åmot Kraftverk - uttalelse til kons.søkn
webløsning fra Serit Itum