Bystyremøte 031013

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
119/13 Kulturplan for ungd.
120/13 Del.- og saksbeh.regl. for Skien kommune
PAUSE
121/13 Belønningsordnigen, koll.transp. og mindre bilbruk
129/13 Høringsuttalese til ny statlig planbest. Lokalisering av kjøpesentre og handel.
123/13 Org. av renovasjon i Grenland
122/13 Høring, politianalysen
124/13 Kommunedelplan Skien sentrum
125/13 Tilsk. til ikke-komm. barnehager
126/13 Endr. i lånebet. Gulset menighets bhg..
127/13 Valg nytt medl. kontrollutv.
128/13 Søkn. om fritak, K. E. Knutsen
webløsning fra Serit Itum