Bystyremøte 180615

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
89/15 Skien Fritidspark kf, årsregnskap 2014
90/15 Forvaltningsrapp. Telemark Kommuerevisjon, leieavt. Skien Fritidspark
91/15 Link Arbeid kf, årsregnskap 2014
92/15 Etterberegnet tilskuddssatser til ord. ikke-komm. barnehager
93/15 Regnskap og årsmelding 2014
94/15 Budsjettendring investering vår 2015
95/15 Investeringsrapport 1. tertial 2015
96/15 Behandling av årsrapport med årsregnskap for Kemneren i Grenland
97/15 Bypakke Grenland stortingsproposisjon og handl.progr. 2015-18
PAUSE
109/15 Innk. til gen.fors, Bjorstaddalen avfallsanlegg as
107/15 Kontrakt for leie av lokaler for bydrift til nytt verksted og lager
104/15 Kunstnerbyen Skien, strategier for 2015-22
105/15 Ibsenbildene, vurdering av plassering
106/15 Helehetlig risiko og sårbarhetsanalyse Skien kommune 2015
108/15 Årsberetning Klosterøyafondet
110/15 Skien Næringsfond as, innk. til gen.fors.
98/15 Busstrategi for Grenland 2012-20
99/15 Kantsteinparkering i sentrum
100/15 Ny 2.gangsbeh. detaljreg Borgegrenda
101/15 Skien Lufthavn, avklaring om videre drift
102/15 Hørig, søndagsåpne butikker
103/15 Beredskapsteam mot mobbing i Skien grunnskole
webløsning fra Serit Itum