Bysytremøte 181010

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
142/10 Budsjett 2011 og øko.plan 2011-2014. Orientetring
Pause
Spørsmål
webløsning fra Serit Itum