Bystyremøte 120112

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Temamøte, samhandlingsreformen
Pause
001/12 Endring av vedtekter for tildeling av oppreisningserstatning for tidl. barnevernsbarn i Skien
002/12 Ny videregående skole i Skien
Pause
002/12 forts.
webløsning fra Serit Itum