Bystyremøte 010617

Oppløsning:
Laster avspiller
Interpellasjon
PAUSE
Åpning og opprop
Orientering fra rådmannen vedr. "Sandsaken"
69/17 Skien Dalen skipsselskap as, innk. gen.fors. 2016
70/17 Skien tomteselskap as, innk. gen.fors. 2016
71/17 Greve biogass as, innk. gen.fors. 2016
72/17 Tildeling av eneret til RiG iks for avfallshåndtering i Skien kommune
73/17 Mersmak i Skien as, innk. gen.fors. 2016
74/17 Skagerak energi as, innk. gen.fors. 2016
75/17 Bygarasjen as, innk. gen.fors. 2016
76/17 Vekst i Grenland, innk. repr.skapsmøte 2016
77/17 Bjorstaddalen avfallsanlegg as, innk. gen.fors. 2016
PAUSE
78/17 Rev. av vedtekter Telemark og Vestfold regionteater as
79/17 Telem. og Vestf. reg.teater, innk. genfors. 2016
80/17 E134 Haukeliveien as, innk. gen.fors. 2016
81/17 81/17 Ibsenbiblioteket, lokalisering og videre prosess
81/17 forts.
82/17 E18 Langangen-Rugtvedt, bompengefinansiering. Høringsuttalelse
83/17 Årsmelding Grenlandssamarbeidet 2016
84/17 Tilst.rapp. Skien grunnskole 2016
85/17 Forslag til lokal forskrift om tømming og tilsyn an mindre avløpsanlegg i Skien kommune, etter høring
86/17 Forlag til lokal forskrift om fettholdig avløpsvann i Skien kommune, etter høring
87/17 Høring NOU 2017:2, integrasjon og tillit
88/17 Søkn. om fritak som repr. og leder av Klyve lokalutv., P. K. Thingstad
89/17 Suppl.valg Gulset lokalutv.
90/17 Søkn. om fritak som repr. fra frivillig lag og org. i Gulset lokalutv., Siv Dalen
91/17 Søkn. om fritak politisk verv, Rikke s. Nicolaysen. Valg ny vararepr.
92/17 Suppl.valg Klyve lokalutv., endring av sammensetnig
93/17 Søkn. fritak politisk verv som medl. Ø. Gjerpen lokalutv., K.M. Solbakke
webløsning fra Serit Itum