Bystyremøte 260106

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop, forespørsler
01/06 Bystyrets møteprotokoll 081205
02/06 Telemark Komm.revisjon IKS forsl. endring selskapsavtalen
03/06 Plan for selskapskontr. Skien Kommune 2005-2007
04/06 Klage på enkeltvedtak tildeling komm. tilskudd vårhavåret -05, Einaren Barnehage
05/06 Komm. tilskudd høstalvåret -05 til ikke kommunale barnehager
06/06 Gass til Grenland, deltagelse i konseptstudie
07/06 Reg.plan for Borgestadklinikken
08/06 Høringsuttalelse NOU 2005:18, inntektsyst. for kommuner og fylkeskommuner
09/06 Høring KOU 2005:, egne inntekter for kommunene
Orientering fra styringsguppen "Etterbruk Klosterøya# v/Norske Skog og Econ
10/06 Søknad om fritak fra politiske verv, Torstein Broby
11/06 Div. valg/suppleringsvalg
12/06 Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet
webløsning fra Serit Itum