Bystyremøte 270510

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
71/10 Skien komm. pensj.kasse, årsberetning og regskap 2009
74/10 Årsmelding fra kontrollutvalget
75/10 Forvaltningsrevisjon 20102011, omprioritering av prosjekter
76/10 Ibsenhuset as, årsmelding og regnskap 2009
77/10 Link arbeid kf, årsrapport 2009
74/10 Samarbeidsavtale, etabl. av nytt krisesenter i Telemark
73/10 Nytt krisesenter for Telemarkskommuner
PAUSE
78/10 Planlegging/regulering av Århusbru og nytt vegsystem for Skien nord
79/10 Reg.plan for Bedriftsvn. 46 og 50. Avslag
80/10 Prøveordning, parkering sentrum
81/10 Programrådgiverstilling ved flykningteamet i Vav
82/10 Oppr. av stillinger i bokollektiv for enslige, mindreårige flyktninger
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum