Bystyremøte 280208

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
25/08 Prinsippsak. Arealbruksavklaring for g.nr 113, b.nr 3
PAUSE
26/08 Reg.plan for Klosterøya - fastsettelse av planprogram
27/08 Reg.plan for del av g.nr. 8, b.nr. 11 på Venstøphøgda
28/08 Ankesak. Siljanvn. 460, søknad om bruksendring
29/08 Brannvern - lokal forskrift
30/08 Søknad om å bli foregangskommune i "Økoløft"
31/08 Strategisk næringsplan for Grenland 2008-2011
32/08 Pensjonsordning for folkevalgte
webløsning fra Serit Itum