Bystyremøte 121208

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
175/08 Anmodning om bosetting av flyktninger 2009
PAUSE
170/08 Gjennomgang av skolestrukturen
PAUSE
forts. av 170/08
181/08 Virksomhetsomr i komm.omr. og nytt virksomhetsomr. helse i helse- og velferd
PAUSE
171/08 Gjennomgang av barnehagestrukturen
172/08 Pedagogisk tilbud til barn av nyank. flyktninger
182/08 Styrking av egenkapital - Skien komm. pensj.kasse
webløsning fra Serit Itum