Bystyremøte 021014

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Interpellasjon
147/14 Oppstart av regjeringens kommunereform i Grenland
PAUSE
147/14 FORTS.
148/14 2.gangsbeh. av "Detaljreg. for Lekelandstomta"
149/14 Ny leiekontrakt IT-seksjonen, oppf. av bystyresak 115/14
150/14 Rapportering finansforvaltning pr. juli 2014
151/14 Årsmld. 2013, Talenter for framtida
PAUSE
152/14 Framtidens byer, årsrapp. 2013
153/14 Årsmld. 2013 fra lokalutvalgene
154/14 Årsmld. 2013 fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonseve
155/14 Årsmld, 2013 fra Eldrerådet
webløsning fra Serit Itum