Bystyremøte 141212

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
168/12 Tilsk. 2013 Telemark kommunerevisjon
171/12 Tilsk 2013 Frivillighetssentraler
193/12 Skien lufthavn, selskapskontr. etc.
194/12 Anmodning om bosetting av flyktninger
200/14 Endringsvalg, skattetakstnemd og overskattetakstnemd
PAUSE
190/12 Budsjett og økonomiplan 2013-2016
Forespørsler
webløsning fra Serit Itum