Bystyremøte 121214

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
174/14 Tilskudd 2015 Ibsenhuset as
175/14 Tilskudd 2015 Skien lufthavn as
176/14 Tilskudd 2015 Skien Dalen skipsselskap
177/14 Tilskudd 2015 Teater Ibsen
182/14 Tilskudd 2015 Telemark museum
178/14 Tilskudd 2015 Mersmak
208/14 Overførimg til Kompetanseutvikling Grenland as, budsjett 2015
209/14 Støttebeøp 2015 til Skien Diak. senter
210/14 Tilskudd 2015 til Stiftelsen mot seksuelle overgrep i Telemark
211/14 Tilskudd 2015 til Kirkens sosialtjeneste, Tilja
212/14 Tilskudd 2015 til Skien kunstforening.
179/14 Tilskudd 2015 Visit Grenland
180/14 Tilskudd 2015 Vekst i Grenland
181/14 Tilskudd 2015 Telemark kommunerevisjon iks
184/14 Tilskudd 2015 Gea Norvegicaa Geopark
183/14 Tilskudd 2015 Telemrk interkomm. næringsfond
185/14 Tilskudd 2015 Telemarkskanalen reg.park
186/14 Tilskudd 2015 Servicebyen Skien
190/14 Tilskudd 2015 Telemark turistforening
191/14 Tilskudd 2015 Skien fritidspark
?
194/14 forts. fra møte 111214
196/14 Budsjett og økonomiplan 2015-18
webløsning fra Serit Itum