Bystytemøte 041007

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og forespørsler
92/07 Bystyrets møteprotokoll 300807
93/07 Gnr. 236/13 Konsesjonssøknad fra Bamble Bruk as
94/07 Gnr. 233/10 Konsesjonssøknad fra Bamble Bruk as
95/07 Kulturplan for Skien Kommune 2008
96/07 Lokal næringsplan for Skien 2008-2011
97/07 Logistikk i persontransport og vaskeritjeneste
PAUSE
98/07 Forbindelse Skien sentrum til Brekkeparken/Bratsbergkleiva
99/07 Reguleringsplan for Gulset senter
100/07 Reguleringsplan for boliger, Nummes blomstersenter
101/07 Forskrift om innsamling av hush.avfall m.m.
102/07 Forslag til ny forskrift vann- og avløpsgebyr 2008
103/07 Nytt politihus på Myren, utbyggingsavtale
104/07 Venstøp barnehage, valg av representanter til styret
webløsning fra Serit Itum