Bystyremøte 041012

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
129/12 Skien lufthavn as, økonomisk situasjon
PAUSE
130/12 Forvaltningsrevisjomsrapp. Tilskudd ikke-komm. barnegagerr
131/12 Tilst.rapp. for grunnskolen i Skien 2011
132/12 Kvartalsrapp. 2. kvart. 2012, Skien fritidspark
133/12 Trafikksikkerhetsplan Skien komm. 2012-16
134/12 Detaljreg. Frogner mat. Ny 2. gangs behandl.
135/12 Lyngbakken sykehjem, behov for investering og drift
136/12 Festeavg. for gravsteder
137/12 Valg medl. til repr.skap, Sparebanken Telemark
138/12 Suppl.valg lokalutvalg
139/12 Søkn. fritak politiske verv, H. Hamadi
140/12 Søkn. fritak politiske verv, H. Lilleland
141/12 Søkn. fritak politiske verv, H-J. Nysæter
142/12 Søkm. fritak politiske verv, C. Gundersen
143/12 Div. suppleringsvalg
webløsning fra Serit Itum