Bystyremøte 071206

Oppløsning:
Laster avspiller
Apning, opprop og forespørsler
127/06 Bystyrets møteprotokoll 021106
128/06 Tilskudd Ibsenhuset 2007
135/06 Utbygging kulturkvartalet i Skien
143/06 Odd Stadion - Foreløbig utbyggingsavtale
138/06 Parkeringsplass ved Betanien hospital/Håkonsgate
129/06 Budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010
Pause
129/06 Fortsetter
Pause
129/06 Fortsetter II
Pause
130/06 VARF-gebyrer 2007
131/06 Gebyrer - Byutviklingsavdelingen 2007
132/06 Rapport: Skolestruktur Klyve og Kongerød kretser
133/06 Videreføring av forpliktende samarbeidsavtaler - jordbruk,skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og miljøoppgaver
134/06 Bystyrets møteprotokoll 231106
136/06 Lokaldemokratiet i utvikling - Parlsmentarisme, en mulighet
137/06 Reg.plan for RV 36, Skyggestein-Skjelbredstrand
139/06 Bruk av utbyggingsavtaler i Skien kommune
140/06 Ombygging av Handelstorget - Sluttrapport
141/06 Miljøgate Duestien-Amtm. Aalsgt. - Sluttrapport
142/06 Grenland havn IKS - Styresammensetning
144/06 Skien fritidspark KF - Valg av revisor
webløsning fra Serit Itum