Bystyremøte 101210

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Forts. av sak 208/10 fra bystyremøte 091210
PAUSE
208/10 fortsetter
209/10 Hovedadkomst til Smørhullet
210/10 Detaljreg. for g/s-vei og parkering, Myren
211/10 Detaljreg for Kongerød skole
212/10 Reg.plan for Kjørbekkvn. 4
213/10 Merkostnader Bykassa, konsulentbruk Grenland overformynderi
214/10 Klosterskogen rehabsenter, sluttregnskap
215/10 Samba/Habu, nybygg. Sluttregnskap
216/10 Luksefjellvn., ny g/s-veg, sluttrapport
webløsning fra Serit Itum