Forts. av bystyremøte 251007, den311007

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og ev. forespørsler
forts av sak 113/07 fra bystyremøte 251007
Gruppemøter (pause i sending)
forts. av sak 113/07
forts. av sak 111/07
webløsning fra Serit Itum