Bystyremøte 260913b

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Temamøte
Proventia
Næringssamarbeid i Grenland
Pause
Ibsenstrategi
webløsning fra Serit Itum