Bystyremøte 020910

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Kvinner i lokalpolitikken
PAUSE
Forespørsel
123/10 Den røde skolen
107/10 Detaljreg. for Luksefjellvn. 242
108/10 Økning av startlånbudsjett 2010
109/10 Reg.plan for Klosterøya
110/10 Reg.plan m/ konsekvensutredn., Rødmyr næringsområde
111/10 Klagesak til fylkesmannen, ST,Ulefossvn 57 Ankesak til bystyret
PAUSE
112/10 Kommunedelplan for kultur 2010-2012
113/10 Søkn. om fritak for pol. verv, A. Wallin (AP)
114/10 Søkn. om fritak fra pol. verv, Å. Mathisen (FrP)
115/10 Søkn. om fritak som varamedl. Ø. Gjerpen lok.utv., A. Johannesen SV
116/10 Detaljreg. for Porgrunnsvn 5-7
117/10 Klosterøyafondet, årsbertn. 2009
118/10 Reg.plan for Menstad u.skole
119/10 Telem. komm. revisjon iks., årsberetn. og regnskap 2009
120/10 Reg.plan Rødmyr øst
121/10 2. kvartalsrapp. økonomi 2010
122/10 Forslag til endring i valgloven, høringsuttalelse
124/10 Fornyelse av vann- og avløpsledninger, tillleggsbevilgn. 2010
125/10 Tillegsfinansiering, flerbrukshall Menstad og Kongerød
Forespørsler
PAUSE
webløsning fra Serit Itum